ARTYKUŁ
Siła przekonań – zastosowanie kodu operacyjnego w analizie polityki zagranicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Wrocławski
 
 
Data publikacji: 31-03-2017
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2017;53(1):131-148
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł podejmuje zagadnienie kodu operacyjnego w badaniach nad polityką zagraniczną, z perspektywy poziomu jednostkowego decydenta. Przedstawiono w nim konceptualizację kodu operacyjnego jako narzędzia analizy polityki zagranicznej, jego ewolucję i zastosowanie w badaniach procesu decyzyjnego. Ustalenie przekonań składających się na kod operacyjny przywódców politycznych, także dzięki implementacji programów komputerowych, może pozwolić na wyjaśnienie wyborów i decyzji podjętych przez jednostkę w procesie decyzyjnym w polityce zagranicznej. W artykule zawarto studium przypadku, w którym z zastosowaniem narzędzia kodu operacyjnego ustalono system przekonań premiera Wielkiej Brytanii Tony’ego Blaira determinujących jego decyzje podjęte w związku z wojną w Iraku w 2003 r.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top