Zasady recenzowania

 
 • Proces recenzowania uwzględnia standardy i zasady etyczne zgodne z wymogami dotyczącymi czasopism naukowych, zawarte w Kodeksie Etyki Czasopisma SM/IR.
 • Teksty recenzowane są w ramach recenzji publicznych, widocznych na stronie wydawnictwa
 • Recenzentami tekstów są specjaliści w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych, którzy nie wchodzą w skład Rady Redakcyjnej.
 • Redakcja dba o unikanie konfliktu interesów między autorami recenzowanych tekstów a recenzentami.
 • W celu zabezpieczenia oryginalności publikacji naukowych Redakcja wdraża procedury zapobiegające nieuczciwym praktykom tj.: plagiatom, ghost writing; guest authorship, honorary authorship, opisanym w Kodeksie Etyki Czasopisma SM/IR.

  Więcej informacji na temat procesu recenzowania można znaleźć na stronach wydawnictwa w zakładkach:
  How it works, punkt 2 - Publishing Model and Processes
  Finding articles reviewers
  Reviewer Guidelines
 
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top