Zasady recenzowania
 
  • Procedura recenzowania uwzględnia standardy i zasady etyczne zgodne z wymogami dotyczącymi czasopism naukowych, zawarte w Kodeksie Etyki Czasopisma SM/IR.
  • Teksty recenzowane są poufnie i anonimowo, z zastosowaniem „podwójnej anonimowości” (double-blind peer review), tj. Autorzy i Recenzenci nie znają swojej tożsamości.
  • Recenzentami tekstów są specjaliści w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych, którzy nie wchodzą w skład Rady Redakcyjnej.
  • Redakcja dba o unikanie konfliktu interesów między autorami recenzowanych tekstów a recenzentami.
  • W celu zabezpieczenia oryginalności publikacji naukowych Redakcja wdraża procedury zapobiegające nieuczciwym praktykom tj.: plagiatom, ghost writing; guest authorship, honorary authorship, opisanym w Kodeksie Etyki Czasopisma SM/IR.
 
ISSN:0209-0961