Wymogi edytorskie

 

Format dokumentu, czcionki, style:


Edytor tekstu: format Microsoft Word (doc lub docx).
Marginesy: standardowe 2,5 cm (lewy, prawy, górny, dolny).
Czcionka Times New Roman:
  • tekst zasadniczy – wielkość czcionki 12 pkt;
  • śródtytuły - wielkość czcionki 12 pkt, pogrubione;
  • przypisy oraz opisy tabel, wykresów itp. – wielkość czcionki 10 pkt.
Interlinia: 1,5 wiersza,
Wyrównanie obustronne (wyjustowanie) dla tekstu zasadniczego oraz przypisów.
Akapity z wcięciem.
Przypisy klasyczne dolne (opis i przykłady poniżej) – wielkość czcionki 10 pkt, numeracja ciągła, interlinia – pojedynczy wiersz (przypisy powinny być przygotowane w tzw. Chicago style - https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html)
Numeracja stron ciągła.
Język: angielski.

Tabele, rysunki, wykresy:


• Elementy graficzne, takie jak tabele, grafy, rysunki, wykresy, mapy itp. powinny być przygotowane w kolorystyce czarno-białej lub z użyciem odcieni szarości.
• Zalecana wielkość czcionki w elementach graficznych to 9 punktów.
• Pod tabelą, wykresem, rysunkiem itp. powinno być podane źródło, na podstawie którego dany element przygotowano, lub informacja o samodzielnym opracowaniu autora.
• Przypisy w tabeli powinny być zamieszczone bezpośrednio pod nią.
• Grafiki powinny być przesłane w formie otwartej (czyli edytowalnej), a przygotowane w innych programach (np. CorelDRAW, Statistica, SPSS) należy zapisać w formacie WMF, EPS lub PDF z załączonymi czcionkami, w rozdzielczości 300 dpi.

Przypisy i bibliografia

[Chicago style - https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html]:

• Przypisy w tekście (footnotes) do cytowań, parafraz, przywoływanych danych: klasyczny przypis na dole strony - wielkość czcionki 10 pkt, numeracja ciągła, interlinia – pojedynczy wiersz.
• W całym tekście powinien być stosowany konsekwentnie jeden rodzaj przypisów dolnych.
• Lista bibliograficzna (references) wykorzystanych pozycji powinna być zamieszczona na końcu każdego artykułu
 
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top