Stosunki Międzynarodowe-International Relations są wiodącym, recenzowanym polskim czasopismem naukowym w dziedzinie stosunków międzynarodowych, prezentującym wyniki badań oraz poglądy badaczy z polskich oraz zagranicznych ośrodków akademickich.

W ramach periodyku Stosunki Międzynarodowe-International Relations publikowane są oryginalne, recenzowane artykuły oraz inne materiały, obejmujące szeroki zakres tematów, podejść teoretycznych oraz metod w dziedzinie stosunków międzynarodowych.

Redakcja przyjmuje materiały w języku polskim lub angielskim.

Otwarty dostęp z wyłączeniem bieżącego numeru.

ISSN: 0209-0961
Bieżący numer
4/2020 vol. 56
 
 

Od Redakcji

Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2020;56(4)
 

Editorial

Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2020;56(4)
 
ARTYKUŁ

Kategoria narodu z perspektywy prawa, w tym standardów praw człowieka

Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2020;56(4)
 
ARTYKUŁ

Challenges Posed by the COVID-19 Pandemic to the Protection of Human Rights

Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2020;56(4)
 
ARTYKUŁ

Zrównoważona żegluga w prawie morza

Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2020;56(4)
 
ISSN:0209-0961