Stosunki Międzynarodowe-International Relations są wiodącym, recenzowanym polskim czasopismem naukowym w dziedzinie stosunków międzynarodowych, prezentującym wyniki badań oraz poglądy badaczy z polskich oraz zagranicznych ośrodków akademickich.

W ramach periodyku Stosunki Międzynarodowe-International Relations publikowane są oryginalne, recenzowane artykuły oraz inne materiały, obejmujące szeroki zakres tematów, podejść teoretycznych oraz metod w dziedzinie stosunków międzynarodowych.

W roku 2021 Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW nawiązał współpracę z wydawnictwem Taylor & Francis – jednym z najbardziej uznanych i szanowanych wydawców prac naukowych w skali globalnej. Dzięki współpracy z Taylor & Francis publikowanie w czasopiśmie Stosunki Międzynarodowe-International Relations jest realizowane poprzez innowacyjną Platformę F1000 na zasadach otwartego dostępu, co zapewnia większą przejrzystość i pełną dostępność do wyników przedstawianych badań.

Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21.12.2021 r. czasopismo otrzymało 100 punktów w polskim ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Czytaj więcej.

Redakcja zachęca do zgłaszania artykułów do wydania 2023.

Termin przesyłania artykułów
na adres irjournal@uw.edu.pl do 15 maja 2023.

Redakcja przyjmuje materiały w języku angielskim.

Więcej informacji na temat publikowania na nowej platformie wydawniczej SM-IR: https://internationalrelations-publishing.org/

ISSN: 0209-0961 (wersja drukowana)

ISNN: 2754-2572 (wersja online)
Bieżący numer
4/2020 vol. 56
 
 

Od Redakcji

Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2020;56(4)
 

Editorial

Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2020;56(4)
 
ARTYKUŁ
 

Zrównoważona żegluga w prawie morza

Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2020;56(4)
 
ISSN:0209-0961