Stosunki Międzynarodowe-International Relations są wiodącym, recenzowanym polskim czasopismem naukowym w dziedzinie stosunków międzynarodowych, prezentującym wyniki badań oraz poglądy badaczy z polskich oraz zagranicznych ośrodków akademickich.

W ramach periodyku Stosunki Międzynarodowe-International Relations publikowane są oryginalne, recenzowane artykuły oraz inne materiały, obejmujące szeroki zakres tematów, podejść teoretycznych oraz metod w dziedzinie stosunków międzynarodowych.

W roku 2021 Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW nawiązał współpracę z wydawnictwem Taylor & Francis – jednym z najbardziej uznanych i szanowanych wydawców prac naukowych w skali globalnej. Dzięki współpracy z Taylor & Francis publikowanie w czasopiśmie Stosunki Międzynarodowe-International Relations jest realizowane poprzez innowacyjną Platformę F1000 na zasadach otwartego dostępu, co zapewnia większą przejrzystość i pełną dostępność do wyników przedstawianych badań.

Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21.12.2021 r. czasopismo otrzymało 100 punktów w polskim ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Czytaj więcej.

Redakcja zachęca do zgłaszania artykułów do kolejnych wydań czasopismana adres: irjournal@uw.edu.pl

Redakcja przyjmuje materiały w języku angielskim.

Więcej informacji na temat publikowania na nowej platformie wydawniczej SM-IR: https://internationalrelations-publishing.org/

WSZYSTKIE BIEŻĄCE ARTYKUŁY ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ

ISSN: 0209-0961
(wersja drukowana)

ISNN: 2754-2572 (wersja online)

Bieżący numer

2023 vol. 59
Current articles can be found here: https://internationalrelations-publishing.org/browse/articles
 
 
Numer zostanie wkrótce opublikowany
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top