ARTYKUŁ
Bezpieczeństwo energetyczne a interwencje zbrojne Zachodu po zimnej wojnie
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
Data publikacji: 30-09-2015
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2015;51(3):79–98
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zbadanie powiązań między wyzwaniami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego państw Zachodu w zmieniających się po zimnej wojnie uwarunkowaniach politycznych i rynkowych a prowadzonymi przez te państwa interwencjami zbrojnymi. W artykule przyjęto założenie, że percepcja bezpieczeństwa energetycznego w danym kontekście rynku energetycznego może wpływać na angażowanie się w konflikty zbrojne w regionach zasobnych w surowce. Stawiane są zatem pytania o dynamikę wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego po zimnej wojnie z perspektywy Zachodu oraz o to, na ile trzy interwencje zbrojne prowadzane kolektywnie przez Zachód: I wojna w Zatoce Perskiej, interwencja w Iraku i Libii, były motywowane czynnikami energetycznymi. W tym kontekście stawiane jest także pytanie, na ile interwencje Zachodu podejmowane po zimnej wojnie mogą być osadzone w głównych nurtach badań nad wojnami surowcowymi.
ISSN:0209-0961