ARTYKUŁ
Międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa energetycznego Chin
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 31-12-2016
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2016;52(4):123-138
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Gwałtowny wzrost gospodarczy od momentu rozpoczęcia reform gospodarczych pod koniec lat 70. XX w. sprawił, że Chiny wysunęły się na pozycję drugiej największej gospodarki świata oraz największego producenta dóbr przemysłowych. W konsekwencji bardzo wzrosła konsumpcja surowców energetycznych. Szczególną uwagę władze Chin przywiązują do uzależnienia od dostawców ropy naftowej, co wynika z podwójnego, polityczno-ekonomicznego charakteru tego surowca. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego uważane jest za konieczne dla podtrzymania wzrostu gospodarczego, zapewnienia bezpieczeństwa Chin i zachowania obecnego ustroju politycznego. Bezpieczeństwo energetyczne znalazło się na szczycie listy priorytetów chińskiego przywództwa w XXI w. Celem pracy była analiza międzynarodowej aktywności Chin mającej na celu poprawę ich bezpieczeństwa energetycznego. Weryfikacji została poddana hipoteza mówiąca, że Chiny są aktywnym uczestnikiem stosunków międzynarodowych w obszarze energii, nie kwestionują istniejącego reżimu rynku ropy naftowej, ale elastycznie dostosowują się do panującej sytuacji rynkowej, starając się wykorzystać posiadane instrumenty dla umocnienia swojego bezpieczeństwa energetycznego i umocnienia własnej pozycji międzynarodowej.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top