ARTYKUŁ
Sektor usług w negocjacjach Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 31-12-2016
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2016;52(4):139-156
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest analiza działań na rzecz liberalizacji handlu usługami w ramach rokowań prowadzących do ustanowienia Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji. Temat został podjęty z uwagi na znaczenie sektora usług w gospodarce Stanów Zjednoczonych i państwach Unii Europejskiej oraz istotność uwolnienia wymiany w tym sektorze dla rozwoju tych gospodarek, a także potencjalne zagrożenia z niej wynikające. Celem opracowania jest analiza stanu rokowań usługowych TTIP, w szczególności opublikowanych dokumentów negocjacyjnych UE. W jej wyniku zidentyfikowane zostaną główne obszary sporne, w przypadku których trudno będzie osiągnąć znaczące zobowiązania liberalizacyjne. Artykuł podzielony został na pięć części. Część pierwszą stanowi wprowadzenie, w którym określono cel artykułu oraz sformułowano tezę, która została poddana weryfikacji. W części drugiej omówiono zakres negocjacji TTIP oraz zaproponowaną strukturę układu. Część trzecia przybliża stanowisko negocjacyjne UE na podstawie upublicznionych zapisów projektu treści układu dotyczącej usług, inwestycji i handlu elektronicznego oraz zaproponowanych zobowiązań szczegółowych zawartych w aneksach dołączonych do tej propozycji. Następnie omówiono sektory, w przypadku których występują defensywne interesy stron, w związku z czym liberalizacja może napotkać większe trudności niż w innych branżach usługowych. Ostatnią część opracowania stanowi podsumowanie zawierające wnioski z przeprowadzonej analizy oraz wskazujące potencjalne korzyści z liberalizacji handlu usługami dla stron porozumienia TTIP.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top