ESEJ RECENZYJNY
Thomas Gomart i refleksje nad kondycją współczesnego świata w przeddzień pandemii COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Prof. dr hab., profesor emerytowany, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 31-12-2019
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2019;55(4)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera zainspirowane lekturą książki Thomasa Gomart, L’affolement du monde. 10 enjeux géopolitiques (Editions Tallandier, Paris 2019) rozważania na temat obecnej kondycji Unii Europejskiej. Autor zarówno przedstawia w nim obszernie główne tezy i zagadnienia książki Gomarta, jak i podejmuje z nimi dyskusję, na kanwie omawianej pozycji rozwijając też własne spostrzeżenia dotyczące sytuacji wewnętrznej oraz pozycji międzynarodowej UE w kontekście współczesnych zmian w globalnym układzie sił. Zastanawia się zarówno nad czynnikami decydującymi o sile Unii, jak i nad źródłami jej słabości, podejmując tematy analizowane przez Gomarta, takie m.in. jak możliwa reakcja UE na wzrost potęgi Chin, kryzys klima- tyczny, osłabienie pozycji USA i próby odbudowy statusu przez Rosję, narastanie ruchów migracyjnych, rozwój zagrożeń nietradycyjnych (np. terroryzm) czy zmiany układu sił na świecie w wymiarze ekonomicznym.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top