ESEJ RECENZYJNY
Thomas Gomart i refleksje nad kondycją współczesnego świata w przeddzień pandemii COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Prof. dr hab., profesor emerytowany, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Data publikacji: 10-12-2020
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2019;55(4)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Artykuł zawiera zainspirowane lekturą książki Thomasa Gomart, L’affolement du monde. 10 enjeux géopolitiques (Editions Tallandier, Paris 2019) rozważania na temat obecnej kondycji Unii Europejskiej. Autor zarówno przedstawia w nim obszernie główne tezy i zagadnienia książki Gomarta, jak i podejmuje z nimi dyskusję, na kanwie omawianej pozycji rozwijając też własne spostrzeżenia dotyczące sytuacji wewnętrznej oraz pozycji międzynarodowej UE w kontekście współczesnych zmian w globalnym układzie sił. Zastanawia się zarówno nad czynnikami decydującymi o sile Unii, jak i nad źródłami jej słabości, podejmując tematy analizowane przez Gomarta, takie m.in. jak możliwa reakcja UE na wzrost potęgi Chin, kryzys klima- tyczny, osłabienie pozycji USA i próby odbudowy statusu przez Rosję, narastanie ruchów migracyjnych, rozwój zagrożeń nietradycyjnych (np. terroryzm) czy zmiany układu sił na świecie w wymiarze ekonomicznym.
ISSN:0209-0961