ARTYKUŁ
Ewolucja polityki rolnej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w świetle mierników OECD
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 31-03-2015
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2015;51(1):163-185
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono ewolucję polityki rolnej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w świetle mierników wsparcia rolnictwa obliczonych w krajach OECD. Artykuł podzielono na trzy części. W pierwszej części opracowania przedstawiono metodologię badania. W części drugiej dokonano analizy zmian wskaźników wsparcia sektora rolnego w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Część trzecia zawiera natomiast wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top