ARTYKUŁ
Wybory parlamentarne w Indiach w 2014 r. – znaczenie dla polityki wewnętrznej i zagranicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 31-03-2015
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2015;51(1):187-211
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W 2014 r. odbyły się wybory do izby niższej parlamentu Indii, czyli Lok Sabha (Zgromadzenie Ludowe). Po raz pierwszy od 1984 r. jedna partia zdobyła ponad 50% miejsc w izbie niższej, co uprawnia ją do samodzielnego rządzenia. Wygrana koalicji Narodowego Sojuszu Demokratycznego (National Democratic Alliance, NDA) pod przewodnictwem Indyjskiej Partii Ludowej (Bharatiya Janata Party, BJP), która będzie miała 336 miejsc (na 543) w Lok Sabha, i najgorszy w historii wynik wyborczy Indyjskiego Kongresu Narodowego (IKN; uzyskał jedynie 44 miejsca w parlamencie) ukształtowały nową scenę polityczną w Indiach. Celem artykułu jest analiza wyników wyborczych oraz omówienie ich wpływu na system polityczny oraz na realizowaną przez Indie politykę gospodarczą i zagraniczną. Kwestią zasadniczą jest próba odpowiedzi na pytanie, czy zwycięstwo BJP oraz utworzenie rządu przez nowego premiera Narendrę Modiego wpłynie na tempo reform gospodarczych oraz politykę zagraniczną Indii. Wydaje się, że tak zdecydowane zwycięstwo jednej partii daje Indiom szansę przede wszystkim na realizację koniecznych, ale trudnych reform, zwłaszcza w sektorze rolnym, prawie pracy itd. W ostatnich 25 latach koalicyjne rządy nie były w stanie ich przeprowadzić. Należy jednak unikać jednoznacznych ocen. Dokonując bowiem analizy wyborów do Lok Sabha, trzeba wziąć pod uwagę specyfikę Indii. Są one państwem zróżnicowanym, wielokulturowym, z liczbą ludności sięgającą ponad 1 250 mld1 . W artykule przedstawione zostaną możliwe scenariusze dotyczące polityki wewnętrznej i zagranicznej. Wydaje się jednak, że wyniki wyborów nie przyniosą rewolucji, lecz ewolucję. Dotyczy to zwłaszcza polityki wewnętrznej. Nie należy spodziewać się znaczącego przyspieszenia realizacji niepopularnych reform. W dużo większym stopniu zmiany uwidocznią się w polityce zagranicznej Indii.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top