ARTYKUŁ
Adaptacja polityczna Singapuru w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2015;51(4):319-337
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autorka szuka odpowiedzi na pytanie, jaką strategię adaptacji politycznej przyjął Singapur w odniesieniu do swojej aktywności w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Weryfikuje hipotezę, że adaptacja ta charakteryzuje się kreatywnością, czyli że Singapur stara się dostosowywać do zmian zachodzących w środowisku regionalnym i wpływać na jego kształt. W pierwszej części artykułu omówiono koncepcję adaptacji politycznej, w drugiej wizję i założenia polityki zagranicznej Singapuru, w kolejnych zaś aktywność tego państwa w ASEAN.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top