ARTYKUŁ
Maghreb w międzynarodowych stosunkach gospodarczych
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 
 
Data publikacji: 31-03-2015
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2015;51(1):213-229
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autor omawia zagadnienia związane z krajami Maghrebu rozumieniu węższym, obejmującym Algierię, Maroko i Tunezję. Celem publikacji jest określenie, czy te kraje – oprócz bliskości geograficznej, historycznej i kulturowej – łączą także cechy oraz miejsca ich gospodarek w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. W tym celu autor analizuje wiele wskaźników ekonomicznych tych państw, wskazuje na ich flagowe sektory w wymianie zagranicznej oraz atrakcyjność krajów Maghrebu jako partnerów gospodarczych. Na koniec autor diagnozuje obecną sytuację i możliwości integracji gospodarczą Maghrebu.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top