ARTYKUŁ
Międzynarodowa współpraca na rzecz ludów tubylczych w CAN i Mercosur. Perspektywa porównawcza
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 31-03-2017
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2017;53(1):117-130
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Choć ludy tubylcze stanowią istotną grupę obywateli w państwach latynoamerykańskich, przez wiele dekad region nie poświęcał im należytej uwagi. Ten stan rzeczy zmienił się w ostatnim czasie pod wpływem czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Działania na rzecz ludów tubylczych zaczęto podejmować również w ramach latynoamerykańskich organizacji regionalnych. Niniejszy tekst skupia się na dwóch z nich: Wspólnocie Andyjskiej (CAN) oraz Wspólnym Rynku Południa (Mercosur). Celem artykułu jest porównanie działań na rzecz ludów tubylczych w obu wymienionych organizacjach poprzez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 1) Jaki odsetek ludności państw członkowskich CAN i Mercosur stanowią tubylcy?; 2) Jakie działania na rzecz ludów tubylczych podjęto w państwach członkowskich CAN i Mercosur?; 3) Od kiedy i w jakim zakresie CAN i Mercosur podejmują współpracę na rzecz ludów tubylczych? 4) Która z organizacji przejawia większą aktywność w działaniach na rzecz ludów tubylczych i jakie są możliwe tego przyczyny? Artykuł bazuje na analizie porównawczej wspomaganej krytyczną analizą źródeł pierwotnych i wtórnych.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top