ARTYKUŁ
Konsekwencje rewolucji energetycznej dla polityki bezpieczeństwa energetycznego Chin
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
Data publikacji: 17-06-2020
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2018;54(2):185–201
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy jest przedstawienie konsekwencji rewolucji energetycznej dla polityki bezpieczeństwa energetycznego Chin. W XXI w. Chiny stały się kluczowym aktorem na międzynarodowym rynku energetycznym. Są nieodzownym źródłem popytu i finansowania dla wielu państw uzależnionych od eksportu surowców energetycznych. Efektywnie wykorzystują sektor energetyczny dla umocnienia swojej pozycji politycznej i gospodarczej w systemie międzynarodowym. Paradoksalnie, w obecnych warunkach rynkowych uzależnienie od importu ropy naftowej stanowi potencjalny atut Chin.
ISSN:0209-0961