ARTYKUŁ
Znaczenie czynnika energetycznego w stosunkach międzynarodowych: studium przypadku w negocjacjach TTIP
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2015;51(2):215-230
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zagadnienie współpracy w sektorze energetycznym stanowi jeden z najtrudniejszych obszarów negocjacji nad Transatlantyckim Partnerstwem w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Zapoczątkowana w Stanach Zjednoczonych w połowie pierwszej dekady XXI w. rewolucja energetyczna doprowadziła do wzrostu zainteresowania UE partnerstwem z USA w tej dziedzinie. Sformułowane w obszarze euroatlantyckim normy mogą posłużyć za wzór dla rozwiązań na poziomie globalnym. TTIP przyczyni się również do umocnienia pozycji USA i UE wobec producentów surowców energetycznych oraz innych ich importerów. W pierwszej części artykułu dokonana została charakterystyka rewolucji energetycznej w USA i przedstawiono jej konsekwencje. W części drugiej omówiono wzajemne oczekiwania USA i UE. W części trzeciej analizie poddano ewolucję modelu wyceny gazu ziemnego w Europie.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top