ARTYKUŁ
Rynek ropy naftowej w XXI wieku. Rola Arabii Saudyjskiej i OPEC w kształtowaniu cen
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2015;51(3):267-283
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rynek ropy naftowej od 1973 r. cechuje się niestabilnością cen. Niniejsza praca przedstawia kształt współczesnego rynku ropy naftowej. W pracy tej uargumentowano, że spadek cen ropy naftowej w drugiej połowie 2014 r. jest konsekwencją świadomej polityki Arabii Saudyjskiej wspieranej przez Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Państwa te dążą do utrzymania obecnego udziału w rynku i wyeliminowania konkurentów o wysokich kosztach produkcji. Ich politykę należy tłumaczyć obawą o utratę rynku w długim okresie. Oznacza to zmianę polityki OPEC, który tradycyjnie podejmował działania mające na celu utrzymanie określonego poziomu cen. W Arabii Saudyjskiej widziano producenta dostosowującego podaż do popytu i w ten sposób stabilizującego ceny (swing producer). W drugiej połowie 2014 r. Arabia Saudyjska i jej sojusznicy nie podjęli żadnych kroków, aby ograniczyć spadek cen. Jej postawa jest zgodna z przypisywaną jej rolą podmiotu dyscyplinującego (discipliner) innych producentów. Zwolennicy tego podejścia argumentują, iż Arabia Saudyjska jest gotowa zaakceptować produkcję przekraczającą kwoty dla poszczególnych państw w ramach OPEC, dopóki nie zagraża to jej interesom. Gdy łamanie ustaleń nasila się lub też produkcja państw nienależących do OPEC zanadto (w opinii Arabii Saudyjskiej) rośnie, jest ona gotowa doprowadzić do wojny cenowej w celu ograniczenia podaży.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top