ARTYKUŁ
Partie antyunijne wobec konfliktu na Ukrainie: implikacje dla działań zewnętrznych Unii Europejskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Opolska
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2015;51(3):245-265
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule dokonano przeglądu postaw wobec konfliktu na Ukrainie, prezentowanych przez partie antyunijne obecne w PE. Analiza programów politycznych tych ugrupowań oraz wystąpień ich kluczowych reprezentantów pokazała, iż wobec konfliktu na Ukrainie wśród partii eurosceptycznych wykształciły się trzy grupy stanowisk: proukraińskie, neutralne i prorosyjskie. Analiza ta wskazuje również, że w ramach każdej z tych kategorii postawy poszczególnych partii mają zarówno elementy wspólne, jak i bardzo specyficzne. W świetle tych wniosków w artykule przedyskutowano możliwe polityczne implikacje tej sytuacji dla działań zewnętrznych Unii Europejskiej. Wzrost poparcia społecznego dla partii eurosceptycznych może negatywnie wpływać na funkcjonowanie Partnerstwa Wschodniego, prowadzić do złagodzenia sankcji nałożonych na Rosję, a w konsekwencji – do zakończenia izolacji Kremla. To ostatnie może wręcz w zachodnioeuropejskich członkach wspólnoty wytworzyć przekonanie o prawie Rosji do decydowania o przyszłości politycznej całego obszaru poradzieckiego. Jednakże wzrost pozycji partii eurosceptycznych jest raczej mało prawdopodobny. Przeciwnie, bardziej realne wydaje się to, że partie głównego nurtu politycznego w krajach europejskich zaczną przejmować niektóre elementy programów eurosceptycznych radykałów.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top