ARTYKUŁ
Polityczne, militarne i ekonomiczne wyzwania integracji rosyjsko-białoruskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Doktorantka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 31-12-2019
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2019;55(4)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Po rozpadzie Związku Radzieckiego (ZSRR) państwa poradzieckie podjęły próby integracyjne. Do pierwszych z nich doszło między państwami sąsiadującymi, Białorusią i Rosją. Po 1991 r. pojawiły się koncepcje powołania nowych struktur integracyjnych, przez lata wspierane przez przywódców obu państw. Współpraca rosyjsko-białoruska opiera się na politycznej i gospodarczej integracji eurazjatyckiej. Rosja i Białoruś odczuwają bliskość cywilizacyjną i kulturową opierającą się na podłożu historycznym i sięgającą czasów współczesnych. Chęć współpracy obu narodów łączą aspekty historyczne, społeczno-kulturowe, energetyczne i bezpieczeństwa.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top