ARTYKUŁ
Z historiografii badań stosunków międzynarodowych w Polsce. Ad Memoriam Profesora Bogusława Mrozka
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 30-06-2020
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2020;56(2)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest omówienie dorobku naukowego i organizacyjnego Profesora Bogusława Mrozka (1930–2020), pioniera badań nad Indiami i regionem Azji Południowej w Polsce. Przypomnieć należy także, że był on współzałożycielem i pierwszym dyrektorem w latach 1976–1977 Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Właściwa ocena osiągnięć każdego badacza nie sprowadza się tylko do konwencjonalnego zestawienia jego dorobku naukowego, ale wymaga przede wszystkim ukazania historycznego kontekstu jego tworzenia. To nie tylko polityczno- -ideologiczne uwarunkowania, ale i stan dyskursu naukowego w danym okresie. Mając to na uwadze, w artykule zostanie podjęta najpierw próba identyfikacji stanu badań stosunków międzynarodowych w Polsce w latach 1957–1977, a następnie naukowa aktywność Profesora Mrozka.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top