ARTYKUŁ
Metateoria w nauce o stosunkach międzynarodowych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
 
Data publikacji: 31-12-2017
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2017;53(4):87-107
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Filozofia nauki i filozofia nauk społecznych odegrały i odgrywają nadal znaczącą rolę w formowaniu i rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych. Wpłynęły one na sposoby teoretyzowania przez dyscyplinę jej przedmiotu i rozumienia prawomocności wytwarzanej wiedzy, a także wybory metodologiczne. Często problemy podnoszone przez filozofię nauki są określane jako metateoretyczne. Metateoria bada podstawowe założenia teorii oraz ich wpływ na sposoby teoretyzowania i praktyki badawcze. W NSM zainteresowanie metateorią nabierało szczególnego znaczenia w okresach tak zwanych „wielkich debat” lub „debat paradygmatycznych” toczonych w dyscyplinie. Celem artykułu jest przedstawienie roli, jaką metateoria pełniła i pełni w NSM. Kluczowe pytanie dotyczy przyczyn szczególnego zainteresowania metateorią przez badaczy stosunków międzynarodowych. W artykule omawiam także rozumienie teorii i historię metateorii w NSM oraz przedstawiam stanowiska zajmowane w sporze o rolę metateorii w dyscyplinie.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top