ARTYKUŁ
Studia nad polityką zagraniczną z poziomu czynników krajowych. Historia rozwoju i współczesne wyzwania w nauce światowej i polskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński
 
 
Data publikacji: 31-03-2019
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2019;55(1):59-86
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o wyzwania stojące przed rozwijanymi w Polsce studiami teoretycznymi nad polityką zagraniczną upatrującymi czynników sprawczych na poziomie krajowym. Tekst składa się z pięciu części. W pierwszej wskazano prace przeglądowe z zakresu tego typu teorii opublikowane w XXI w. Następnie przedstawiono historię rozwoju światowych badań w tym zakresie. W części trzeciej omówiono współczesne wyzwania stojące przed tego typu studiami. Potem zaś zaprezentowano historię takich studiów w Polsce. Wreszcie na tak zarysowanym tle porównawczym wskazano wyzwania stojące przed polską nauką. Artykuł ma formę przeglądu literatury na podstawie strategii porównawczego studium przypadku. Metodą pozyskiwania danych była jakościowa analiza tekstu. Bazę źródłową stanowiły anglojęzyczne publikacje z USA i Europy Zachodniej, a także prace opublikowane w języku polskim.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top