ARTYKUŁ
Stosunki USA–Chiny: falsyfikacja hipotezy „pułapki Tukidydesa”
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 31-12-2016
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2016;52(4):9-31
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zbadanie stosunków USA–Chiny za pomocą procedury falsyfikacji. Jej przedmiotem jest wywodząca się z realizmu ofensywnego i popularna w naukowym dyskursie hipoteza „pułapki Tukidydesa”. Implikuje ona nieunikniony konflikt między rosnącymi w siłę Chinami a dotychczasowym hegemonem USA. Istota falsyfikacji wywodzącej się z neopozytywistycznej tradycji metodologicznej jest znalezienie takich falsyfikantów w formie konkurencyjnych hipotez, które wykażą fałszywość testowej hipotezy. W artykule sformułowano trzy takie hipotezy: 1) Chiny są mocarstwem status quo, 2) stosunki USA–Chiny charakteryzuje wysoki poziom współzależności i zinstytucjonalizowanej współpracy, 3) w sferze realizacyjnej stosunki USA–Chiny układają się wedle logiki geoekonomii.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top