ARTYKUŁ
Międzynarodowe studia bezpieczeństwa – subdyscyplina nauki o stosunkach międzynarodowych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2017;53(3):9-33
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest identyfikacja obszaru badawczego oraz teorii międzynarodowych studiów bezpieczeństwa jako subdyscypliny nauki o stosunkach międzynarodowych. Myślą przewodnią artykułu jest twierdzenie mówiące, że badanie bezpieczeństwa jakichkolwiek podmiotów jest możliwe efektywnie pod względem poznawczym tylko na gruncie nauki o stosunkach międzynarodowych oferującej teorie i modele eksplanacyjne. Mając to na względzie, w artykule zostaną podjęte następujące kwestie. Po pierwsze, strukturyzacja obszaru badawczego międzynarodowych studiów bezpieczeństwa z uwzględnieniem kryterium poziomu analizy podmiot–struktura. Po drugie, procesualne ujęcie problemu bezpieczeństwa. Po trzecie, ukazanie przestrzennego wymiaru bezpieczeństwa.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top