ARTYKUŁ
Podejście geoekonomiczne w badaniu polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
 
Data publikacji: 31-03-2017
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2017;53(1):75-95
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł porusza kwestię przydatności podejścia geoekonomicznego w wyjaśnianiu problematyki polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej oraz wskazuje na cechy specyficzne rosyjskiej geoekonomii. Geoekonomia jest interesującą propozycją badawczą z uwagi na próbę łączenia elementów ekonomii i politologii. Jej możliwości eksplanacyjne, jeśli idzie o politykę zagraniczną Rosji, wynikają przede wszystkim z tego, że w jej rosyjskiej odmianie ma bardzo silne związki z geopolityką, która jest niezwykle popularna w Rosji, oraz ze znaczącej roli państwa w wielu obszarach życia społecznego, a nade wszystko w gospodarce. Ponadto etatystyczny model gospodarki rosyjskiej oraz scentralizowany charakter tego państwa sprawiają, że jest ono niejako predestynowane do implementacji zasad polityki geoekonomicznej.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top