ARTYKUŁ
Sprawiedliwość i solidarność w polityce zagranicznej Izraela na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
2
Uniwersytet Wrocławski
 
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2016;52(2):143-159
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Polityka zagraniczna Izraela jest grą idei i interesów. Idee wywodzą się najczęściej z etyki i tradycji religijnej Żydów i – jak podkreślają izraelscy politycy – są światowym, uniwersalnym dziedzictwem. Powołując się na nie, Izrael stara się jednocześnie usprawiedliwić swoją politykę (interesy), która m.in. na forum ONZ spotyka się z szeroką krytyką, zwłaszcza za łamanie praw człowieka. Dlatego też Izrael szczególną wagę przywiązuje do propagowania idei sprawiedliwości i solidarności, które znalazły swój wyraz m.in. w przyjętych przez ONZ Milenijnych Celach Rozwoju, w tym także do praktycznych działań mających te idee urzeczywistniać. W artykule starano się zweryfikować założenie konstruktywistycznej metody badania stosunków międzynarodowych, iż idee nie muszą być przeciwstawiane interesom – mogą być wkomponowane w nie i eksponowane jako czynnik wznioślejszy i łatwiejszy do akceptacji przez pozostałych uczestników stosunków międzynarodowych.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top