ARTYKUŁ
Pamięć o drugiej wojnie światowej a stosunki rosyjsko-izraelskie
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 30-06-2019
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2019;55(2):81-99
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autorka podjęła próbę oceny relacji rosyjsko-izraelskich. Jako najważniejszy środek w ich kreowaniu postrzega politykę historyczną dotyczącą drugiej wojny światowej. Dla zweryfikowania swojej hipotezy wskazuje na podłoże wspólnej narracji historycznej, tj. uczestnictwo Żydów w elitach wojskowych ZSRR, radzieckie wsparcie dla powstania Izraela, postrzeganie roli Armii Czerwonej w wyzwalaniu Europy od nazizmu. Dostrzega również dodatkowe czynniki wpływające na stan stosunków rosyjsko-izraelskich: obecność radzieckich olim w życiu politycznym i kulturowym Izraela oraz relacje prywatne głów obu państw.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top