ARTYKUŁ
Problem uchodźców w Unii Europejskiej (2015–2016) w polityce Niemiec i Francji
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Data publikacji: 23-06-2020
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2016;52(3):47–64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autor analizuje politykę Niemiec i Francji wobec uchodźców, którzy napływali do Unii Europejskiej w latach 2015–2016. Ukazuje skalę problemu i sposób zarządzania kryzysem migracyjnym w Niemczech i Francji. Podkreśla różnice pomiędzy Berlinem i Paryżem w kwestii ograniczenia tego zjawiska i włączenia pozostałych państw Unii Europejskiej do akcji przyjmowania uchodźców.
ISSN:0209-0961