ARTYKUŁ
Rusofobia po amerykańsku i nowa zimna wojna
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński
 
 
Data publikacji: 30-09-2018
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2018;54(3):137-149
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia niepokojące zjawisko rozszerzania się w publicystyce amerykańskich mass mediów fobii antyrosyjskiej zastosowanej jako narzędzie sterowania nastrojami społecznymi w celu pozyskania akceptacji opinii publicznej dla nowej agresywnej strategii zagranicznej podsuwanej administracji USA przez grupy nacisku związane z interesami specjalnymi wpływowych kręgów militarnych, gospodarczych i politycznych. Strategia ta, bazując na przesłankach ideologicznych i fałszywie pojmowanej polityce historycznej, wykorzystuje mechanizmy propagandy w celu blokowania racjonalnej debaty publicznej opartej na realistycznych kalkulacjach i ocenach politycznych. Spotkała się ona z krytyczną oceną ze strony ekspertów w zakresie stosunków międzynarodowych wywodzących się z obu stron politycznego spektrum oraz z akademickich środowisk rosjoznawczych w USA. W tekście zaprezentowane są opozycyjne wobec tej strategii opinie centrolewicowego publicysty i nestora amerykańskiej sowietologii profesora Stephena F. Cohena oraz czołowego konserwatywnego komentatora politycznego i byłego kandydata na prezydenta Patricka Buchanana. Przedstawiona jest także reakcja ekspertów z czołowych instytucji naukowych zajmujących się problematyką rosyjską oraz niektórych niezależnych krytyków społecznych. O powadze problemu świadczy zorganizowanie przez najbardziej uznany ośrodek studiów rosyjskich w USA – Instytut im. Kennana przy Woodrow Wilson International Center for Scholars – specjalnej konferencji naukowej poświęconej rusofobii.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top