ARTYKUŁ
Zewnętrzna ingerencja w wybory jako problem bezpieczeństwa międzynarodowego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
Data publikacji: 30-09-2018
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2018;54(3):113–135
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zasadniczym celem artykułu jest rozważenie, czy istnieją wystarczające przesłanki ku temu, aby można było postrzegać zagadnienie zewnętrznej ingerencji w wybory jako problem bezpieczeństwa międzynarodowego (w rozumieniu koncepcji politycznego wymiaru bezpieczeństwa) w odniesieniu do współczesnych realiów. Problem analizowany jest w kontekście okoliczności związanych z aktywnością podmiotów rosyjskich, towarzyszącą referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej (2016 r.) oraz wyborom prezydenckim w USA (2016 r.) i we Francji (2017 r.). Pobocznym celem tekstu jest również ukazanie spectrum środków i metod wykorzystywanych do prowadzenia działań służących próbom wywarcia wpływu na wynik wyborów, ze szczególnym uwzględnieniem środków teleinformatycznych i wykorzystujących środowisko cyberprzestrzeni (w tym mediów społecznościowych), a także próba zdefiniowania kluczowych pojawiających się w tym kontekście w przestrzeni publicznej pojęć.
ISSN:0209-0961