ARTYKUŁ
Aktywność uczestników procesu budowania pokoju na przykładzie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Data publikacji: 17-06-2020
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2018;54(3):97–111
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy procesu budowania pokoju w państwach po zakończeniu konfliktu. Bada podejścia do tego zagadnienia dwóch różnych podmiotów stosunków międzynarodowych – państwa i organizacji międzynarodowej. Działania Stanów Zjednoczonych Ameryki i Unii Europejskiej były przykładem zaangażowania w ten proces. Oba te podmioty posiadają niezbędne środki do skutecznego przeprowadzenia niezwykle kosztownego i długotrwałego procesu. Stany Zjednoczone, jako mocarstwo, realizują interesy w różnych regionach świata i ze względu na swoją pozycję polityczną mają wystarczające zasoby, aby aktywnie uczestniczyć w tym procesie. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że USA mogą realizować swoje partykularne interesy, kamuflując je narracjami dotyczącymi rozwiązywania konfliktów, obudowy państw i społeczeństw po zakończeniu konfliktu. Z kolei Unia Europejska dąży do osiągnięcia pozycji aktora globalnego w stosunkach międzynarodowych, szczególne znaczenie ma w tym względzie jej pozycja polityczna. Ponadto, jako organizacja międzynarodowa dysponująca środkami politycznymi, gospodarczymi i wojskowymi, które są w kontekście procesu budowania pokoju tak potrzebne, jest predestynowana do działania w tym obszarze.
ISSN:0209-0961