ARTYKUŁ
Przyszłość grupy krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 31-12-2016
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2016;52(4):254-264
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu są rozważania na temat przyszłości grupy krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Ich uzasadnieniem są pojawiające się przesłanki zagrażające jedności grupy AKP. Ponadto polityka samej Unii Europejskiej wskazywała, że zasadność istnienia grupy powołanej dla prowadzenia specjalnych relacji z dawną Wspólnotą Europejską nie znajduje usprawiedliwienia w nowych uwarunkowaniach międzynarodowych. Decydenci AKP sami rozpoczęli wewnętrzną dyskusję na temat jej przyszłych perspektyw i powołali dwie grupy mające opracować szczegóły jej funkcjonowania w przyszłości. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy prac obu grup i próba oceny realizacji przyjętych założeń.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top