ARTYKUŁ
Neofunkcjonalizm i liberalizm międzyrządowy a bezpieczeństwo międzynarodowe
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2017;53(2):119-141
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł prezentuje, jak dwie aktualnie dominujące teorie integracji politycznej – neofunkcjonalizm i liberalizm międzyrządowy – odnoszą się do zagadnienia bezpieczeństwa międzynarodowego. W tym celu zostały opisane obie koncepcje teoretyczne i umiejscowiono je w szerszym kontekście teorii stosunków międzynarodowych. Przedstawione zostały także podstawowe założenia metodologiczne rzeczonych teorii. Główny problem badawczy poddano dwustopniowej analizie, której zasadniczym celem była próba odpowiedzi na pytania, jak do kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego odnoszą się teoretycy neofunkcjonalizmu i liberalizmu międzyrządowego oraz jakie elementy tych teorii można dostrzec w praktyce integracji politycznej państw. Jako że obie koncepcje zostały sformułowane w reakcji na proces integracji europejskiej, to właśnie Unia Europejska stanowi najważniejszy punkt odniesienia dla rozważań dotyczących tej praktyki.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top