ARTYKUŁ
Priorytety i kierunki polityki energetycznej i gospodarczej Iranu po umowie jądrowej z 2015 roku
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2017;53(2):93-117
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Podpisanie w 2015 r. porozumienia JCPOA dotyczącego irańskiego programu jądrowego, czego efektem było zniesienie wielu sankcji na Iran, jest traktowane przez Teheran jako klucz do implementacji długofalowej strategii rozwoju kraju. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i analiza obecnych priorytetów i kierunków Iranu w zakresie gospodarki, w tym jej najważniejszego komponentu, jakim jest sektor energetyczny. Punkt wyjścia stanowi pytanie badawcze o wpływ i znaczenie sankcji na gospodarkę Iranu, a także ich zniesienia na możliwość rozwoju oraz priorytety strategiczne Iranu. Artykuł zajmuje się również analizą obiektywnych czynników (na które Iran nie ma wpływu), które mogą uniemożliwić lub spowolnić implementację tejże strategii.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top