ARTYKUŁ
Kwestie suwerenności Polski w organizacjach międzynarodowych. Zarys historyczny
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 31-03-2018
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2018;54(1):133-161
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia w zarysie fragment historii udziału Polski w organizacjach międzynarodowych, obejmujący prawie 100 lat. Identyfikuje i analizuje główne specyficzne kwestie dotyczące suwerenności, jakie pojawiły się w tym czasie, w trzech okresach: międzywojennym, naznaczonym obecnością w Lidze Narodów oraz wymuszonymi zobowiązaniami międzynarodowymi, w czasie zimnej wojny – okresie „ograniczonej suwerenności” i podległości wobec Związku Radzieckiego oraz ostatnim – po zakończeniu zimnej wojny i zmianach ustrojowych, kiedy w warunkach narastających współzależności i integracji, istotnych zmian w zakresie członkostwa w organizacjach, należało wypracowywać optymalne z punku widzenia interesów państwa pozycje i relacje w ramach organizacji, co bez utrzymania suwerenności, ale też jej redefinicji, nie byłoby możliwe.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top