ARTYKUŁ
Rzeczypospolitej Polskiej stosunek do prawa międzynarodowego
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 31-03-2018
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2018;54(1):117-132
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł pokazuje podejście polskich władz do prawa międzynarodowego w okresie od odzyskania niepodległości w 1918 r., skupiając się jednak przede wszystkim na okresie po 1989 r. W pierwszej części artykuł przywołuje wypowiedzi najwyższych władz, w szczególności na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, w których znalazły się odwołania do prawa międzynarodowego. Wskazano, że choć przedstawiciele Polski dostrzegali rolę prawa międzynarodowego, to powoływali się na nie niekonsekwentnie. W drugiej części artykuł ocenia wiarygodność Polski, jeśli chodzi o apele o przestrzeganie prawa międzynarodowego wyrażane przez jej przedstawicieli, w świetle praktyki RP, która, jak się okazuje, nie jest jednolita. Wskazano dziedziny prawa międzynarodowego, w których rozwój Polska się szczególnie angażowała. Trzecia część weryfikuje starania władz RP w zakresie promowania swoich przedstawicieli w gremiach kształtujących/interpretujących normy prawa międzynarodowego (takich jak np. Komisja Prawa Międzynarodowego oraz Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości).
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top