ARTYKUŁ
Kwestia walutowa a TTIP w perspektywie międzynarodowej ekonomii politycznej. Rok 2015
 
Więcej
Ukryj
1
TTIP, polityka pieniężna i kursowa (PMK), techniczne bariery wobec handlu (TBT), relacje dolar-euro
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2015;51(2):167-187
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł dowodzi, iż jednym z ważnych elementów umowy TTIP mogą być kwestie walutowe. Ocena problemu z perspektywy teorii realizmu politycznego wskazuje, że współczesne porozumienia handlowe obok limitowania ceł obejmują wiele kwestii regulacyjnych, których działanie może być modyfikowane za pomocą instrumentów pozataryfowych. Zalicza się do nich w szczególności instrumenty polityki kursowej. Ergo, wprowadzenie do negocjowanego traktatu kwestii dotyczących polityki pieniężnej i kursowej potencjalnie mogłoby ograniczyć możliwość pojawienia się obszarów spornych na tym tle między partnerami umowy. Analizy wskazują, że pominięcie tego zagadnienia w traktacie może utrudnić oczekiwany proces pogłębiania transatlantyckich relacji handlowych. Ich wprowadzenie do umowy TTIP, przynajmniej w postaci zapisów o szerokim charakterze, może pozytywnie oddziaływać na umacnianie pozycji Zachodu w globalnym systemie gospodarczym.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top