ARTYKUŁ
Dzieci uchodźcy
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
Data publikacji: 23-06-2020
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2017;53(3):83–103
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Świat stanął wobec wyzwania, jakim stało się zjawisko określane kryzysem uchodźczym. Pojęciem tym popularnie określa się narastające ruchy ludności, zarówno pochodne zagrożeń kwalifikowanych przez Konwencję Genewską, jak i wynikające z przyczyn ekonomicznych. Wśród przemieszczających się jest wiele dzieci, często samotnych lub zagubionych w trakcie podróży. Próbują one trafić do krajów Europy Zachodniej drogą morską i lądową. W trakcie podróży są narażone na wiele niebezpieczeństw, zatrzymywane w nieprzyjaznych im ośrodkach detencyjnych. W krajach docelowych podlegają skomplikowanym procedurom formalnym. Poszczególne państwa traktują je różnie, w zależności od przyjętej polityki migracyjnej i często bez uwzględniania ich wieku i wrażliwości. Niektóre, jak Niemcy czy Wielka Brytania, podchodzą do nich z dużą empatią. Inne, jak Francja, z całą surowością prawa. Polska na tym tle prezentuje się jako kraj zamknięty, nieprzyjmujący argumentów Unii Europejskiej, podporządkowany bieżącej polityce rządzących i coraz bardziej ksenofobiczny.
ISSN:0209-0961