Autor Łukasz Gołota
 
ARTYKUŁ
 

Utylitaryzm w klasycznej ekonomii politycznej

Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2017;53(1):149–167
 
ARTYKUŁ
 

Teoria handlu międzynarodowego Johna Stuarta Milla

Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2016;52(2):105–121
 
ISSN:0209-0961