ARTYKUŁ
Rewolucja w dziedzinie wojskowości – lekcje z konfliktów w Afganistanie i Iraku
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2015;51(3):145-158
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest ukazanie kierunku zmian, jakie pod wpływem doświadczeń wojen w Afganistanie i Iraku zaszły w rozwoju zaawansowanych wojskowych technologii konwencjonalnych. Opisano w nim genezę i istotę zjawiska, jakim jest rewolucja w dziedzinie wojskowości (Revolution in Military Affairs, RMA). Przedstawiono ewolucję zaangażowania militarnego Stanów Zjednoczonych w konflikty w Afganistanie i Iraku w kontekście wykorzystywanych dotychczas technologii militarnych (ciężki sprzęt wojskowy, broń precyzyjna itp.) oraz niedoskonałości stosowanych strategii. Scharakteryzowane zostały także obecnie rozwijane technologie militarne (m.in. automatyka i robotyka, biotechnologia, nanotechnologia), które mają stanowić odpowiedź na nowe wyzwania pojawiające się na polu walki.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top