OPINIE I KOMENTARZE
Współczesne studia strategiczne – między bright i dark side of the moon. Główne obszary badań i towarzyszące temu wyzwania
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Data publikacji: 23-06-2020
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2017;53(2):180–190
 
ISSN:0209-0961