OPINIONS AND COMMENTS
Współczesne studia strategiczne – między bright i dark side of the moon. Główne obszary badań i towarzyszące temu wyzwania
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2017;53(2):180-190
 
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top