OPINIONS AND COMMENTS
Współczesne studia strategiczne – między bright i dark side of the moon. Główne obszary badań i towarzyszące temu wyzwania
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Publication date: 2020-06-23
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2017;53(2):180–190
 
ISSN:0209-0961