ARTYKUŁ
Unia Afrykańska a procesy demokratyzacji w Afryce
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 31-12-2017
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2017;53(4):37-52
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zjawiska kryzysowe, jakie ujawniły się w Afryce w latach 80. XX w., i groźba marginalizacji w globalizującym się systemie międzynarodowym skłoniły afrykańskie elity do poszukiwania strategii naprawczych zmierzających do przyspieszenia procesów rozwojowych i modernizacyjnych na kontynencie. Jednym z elementów tych strategii miała być demokratyzacja, traktowana jako sposób na upodmiotowienie społeczeństw i stworzenie efektywnych instytucji państwowych. Postulat budowania demokratycznych i opartych na praworządności reżimów politycznych został wpisany do agendy regionalnych instytucji międzynarodowych, w tym Organizacji Jedności Afrykańskiej i jej następczyni – Unii Afrykańskiej. Promowanie procesów demokratyzacyjnych napotyka jednak w Afryce szereg przeszkód wynikających z polityczno-społecznych uwarunkowań właściwych poszczególnym krajom i subregionom kontynentu.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top