ARTYKUŁ
Od zagrożenia normatywnego do soft power: teoretyczne aspekty analizy dyfuzji modeli instytucjonalnych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2017;53(3):52-63
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Tekst ma charakter teoretyczny, zawiera analizę konceptualną pojęcia zagrożenia normatywnego oraz pojęcia soft power. Kategorie te umieszczone są w szerszym kontekście analizy zmian instytucjonalnych i ewolucji instytucji. Zmiany instytucjonalne są omówione z odniesieniem do różnych nurtów instytucjonalizmu w naukach społecznych.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top