Archive
1/2018 vol. 54
 
 

Od redakcji

Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2018;54(1)
 

Józef Piłsudski: Przemówienie wygłoszone na bankiecie w Hotelu Bristol (3 lipca 1923 roku)

Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2018;54(1):11–19
 

Roman Dmowski: Relacja z posiedzenia konferencji pokojowej w Wersalu

Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2018;54(1):21–23
 
ARTICLE
 

Poland’s Approach to International Law

Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2018;54(1):117–132
 
ARTICLE
 

The International Relations as Construed by Ludwik Ehrlich

Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2018;54(1):231–266
 
POLEMIC
 

Uwagi do egzotycznej propozycji powołania nowej subdyscypliny

Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2018;54(1):295–299
 
ISSN:0209-0961