REVIEW
Stanisław Bieleń (red.), Rewolucja w myśli i praktyce politycznej, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2018, ss. 341.
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-31
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2018;54(1):305-311
 
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top