ARTYKUŁ
Europejska agencja nadzoru bankowego w systemie bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 31-03-2016
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2016;52(1):93-108
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na rozwój europejskich struktur nadzorczych należy spojrzeć w szerszej perspektywie. Dyskutowana w ostatnich latach unia bankowa jest kolejnym krokiem w kierunku europeizacji nadzoru finansowego. Poprzedziło ją wprowadzenie w 2011 r. Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego. Ten ostatni jest szczególną agencją regulacyjną w strukturze administracji unijnej. Przy zachowaniu dużej niezależności pełni funkcje koordynacyjne i regulacyjne w procesie harmonizowania norm i praktyk w zakresie nadzoru bankowego. Przedmiotem analizy jest jego rola w ewoluującym europejskim systemie bezpieczeństwa finansowego.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top