ARTYKUŁ
Chińska Republika Ludowa jako wschodzący donator pomocy rozwojowej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 31-03-2016
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2016;52(1):223-245
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autor omawia zagadnienie wschodzących donatorów pomocy rozwojowej. Państwa określane tym mianem mają coraz większe znaczenie dla międzynarodowej współpracy rozwojowej. Niewątpliwie jednym z najważniejszych spośród nich jest Chińska Republika Ludowa. Autor analizuje pomoc rozwojową, w szczególności jej rolę w polityce państwa oraz konsekwencje dla międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju. Omawia najważniejsze zagadnienia terminologiczne, genezę, ewolucję i aktualne założenia chińskiego programu pomocowego, jego znaczenie w polityce zagranicznej i gospodarczej oraz wpływ na innych uczestników współpracy rozwojowej.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top