ARTYKUŁ
Aktywność międzynarodowa regionów (paradyplomacja) w ujęciu teoretycznym
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
Data publikacji: 23-06-2020
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2016;52(3):191–213
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono próby systematyzacji zjawiska międzynarodowej aktywności regionów (części składowych państw) – paradyplomacji – na gruncie nauki o stosunkach międzynarodowych. W zarysie zobrazowano problemy definicyjne związane z omawianym zagadnieniem badawczym, uwarunkowania wzrastającej aktywności regionów w stosunkach międzynarodowych oraz rozwój studiów nad paradyplomacją. Wskazano na dynamikę badanego zjawiska i jego złożoność, jak również na nieostrość koncepcji paradyplomacji regionów i potrzebę dalszych studiów w tym zakresie.
ISSN:0209-0961