ARTYKUŁ
Zapobieganie masowym zbrodniom jako realizacja koncepcji „odpowiedzialność za ochronę”
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2015;51(3):45-60
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł traktuje o wymiarze prewencji zawartym w koncepcji „odpowiedzialność za ochronę”. Analizie poddano najważniejsze dokumenty R2P. Przedstawiono dyskusję międzyrządową, która odbywała się głównie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ewolucję podejścia instytucji ONZ do R2P oraz rosnącą zgodę państw na rozwój wymiaru prewencji. Dokonana została systematyzacja i analiza międzynarodowych instrumentów zapobiegania masowym zbrodniom: wczesnego ostrzegania, dyplomacji prewencyjnej, instrumentów ekonomicznych i wojskowych. W artykule wskazano najważniejsze trudności, z którymi borykają się państwa i organizacje międzynarodowe podejmujące się zapobiegania masowym zbrodniom.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top