RECENZJA
Ryszard Zięba, The Euro-Atlantic Security System in the 21st Century. From Cooperation to Crisis, Springer International Publishing, Cham (Switzerland) 2018, 288 ss.
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 30-09-2018
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2018;54(3):217–221
 
ISSN:0209-0961